Καρέ καρέ η σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στον Πειραιά!

Αναστάτωση στις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης (17.12.2019) στην Καλλίπολη του Πειραιά, από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο.

Το μηχα­νά­κι κατευ­θύ­νε­ται επί της λεω­φό­ρου Σαχτού­ρη όταν ένα Ι.Χ. απο­φα­σί­ζει να βγει από την Σπύ­ρου Λάμπρου κάθε­τα, κλεί­νο­ντας το δρό­μο στον οδη­γό του δικύ­κλου, με απο­τέ­λε­σμα τη σύγκρου­ση.

Η επα­φή τους είναι όντως σφο­δρή, αφού ο οδη­γός της μηχα­νής δεν προ­λα­βαί­νει να αντι­δρά­σει.

Ο δικυ­κλι­στής τραυ­μα­τί­στη­κε, ευτυ­χώς, ελα­φρά, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενώ δια­κο­μί­στη­κε με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ σε εφη­με­ρεύ­ον νοσο­κο­μείο.

Αμέ­σως στο σημείο μαζεύ­τη­κε πλή­θος κόσμου, που δεν πίστευαν στα μάτια τους με το νέο ατύ­χη­μα σε ένα δρό­μο “καρ­μα­νιό­λα”, όπως τον χαρα­κτη­ρί­ζουν αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες.

Δεί­τε καρέ – καρέ τη σύγκρου­ση:

 

Πηγή www.newsit.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Comments (0)
Add Comment