Καλλιθέα : Ανέσυραν ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ισόγειο διαμέρισμα της Καλλιθέας μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του.

Ηλι­κιω­μέ­νη εντο­πί­στη­κε χωρίς τις αισθή­σεις της σε ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα της Καλ­λι­θέ­ας μετά από φωτιά που ξέσπα­σε στο εσω­τε­ρι­κό του.

Η πυρο­σβε­στι­κή ενη­με­ρώ­θη­κε στις 04.45 της Δευ­τέ­ρας για πυρ­κα­γιά σε ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα τριώ­ρο­φου κτι­ρί­ου επί της οδού Σπάρ­της 94.

Δεν πήρε έκταση

Αμέ­σως δόθη­κε εντο­λή και στο σημείο έσπευ­σαν 6 πυρο­σβέ­στες με 2 οχή­μα­τα.

Παρό­τι η φωτιά δεν πήρε δια­στά­σεις και περιο­ρί­στη­κε σε ένα δωμά­τιο, οι πυρο­σβέ­στες βρή­καν την ηλι­κιω­μέ­νη χωρίς τις αισθή­σεις της και αμέ­σως την παρέ­δω­σαν στο πλή­ρω­μα ασθε­νο­φό­ρου του ΕΚΑΒ.

Προ­α­νά­κρι­ση για τα αίτια της πυρ­κα­γιάς διε­νερ­γεί το Ανα­κρι­τι­κό Τμή­μα της Πυρο­σβε­στι­κής.

 

Πηγή www.in.gr

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΚΑΛΛΙΘΕΑΦΩΤΙΑ
Comments (0)
Add Comment