Μπαράζ εμπρησμών σε Γλυφάδα, Ζωγράφου και Κερατσίνι τα ξημερώματα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Γλυφάδα, Ζωγράφου και Κερατσίνι.

Στη Γλυ­φά­δα, λίγο μετά τη 01:30, άγνω­στοι έβα­λαν φωτιά σε σταθ­μευ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα στην οδό Ται­νά­ρου.

Αφού έσπα­σαν το τζά­μι του ενός οχή­μα­τος, έρι­ξαν εύφλε­κτο υλι­κό και του έβα­λαν φωτιά. Το αυτο­κί­νη­το κατα­στρά­φη­κε ολο­σχε­ρώς, ενώ ζημιές προ­κλή­θη­καν και σε άλλα τέσ­σε­ρα ΙΧ, τα οποία ήταν παρ­κα­ρι­σμέ­να κοντά.

Το όχη­μα, σύμ­φω­να με τον ΣΚΑΙ, ανή­κει σε αστυ­νο­μι­κό.

Στο σημείο επι­χεί­ρη­σαν εννέα πυρο­σβέ­στες με τρία οχή­μα­τα.

Στο Κερα­τσί­νι, στις φλό­γες τυλί­χθη­κε ένα αυτο­κί­νη­το στη συμ­βο­λή των οδών Διγε­νή Ακρί­τα και Κομνη­νών.

Επί τόπου επι­χεί­ρη­σαν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα.

Στου Ζωγρά­φου -και συγκε­κρι­μέ­να επί της οδού Λοχα­γού Ξηρο­γιάν­νη- στό­χος εμπρη­στών έγι­νε ένα μοτο­πο­δή­λα­το.

Στο σημείο επι­χεί­ρη­σαν εννέα πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα.

 

Πηγή www.cnn.gr

ΓΛΥΦΑΔΑΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣΖΩΓΡΑΦΟΥΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Comments (0)
Add Comment