Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μενάνδρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην οδό Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται, πίσω από το παλιό Δημαρ­χείο, στον από­η­χο της φονι­κής συμπλο­κής μετα­ξύ αλλο­δα­πών, για τα πόστα δια­κί­νη­σης λαθραί­ων τσι­γά­ρων και ναρ­κω­τι­κών.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι εχθές στην οδό Μενάν­δρου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε αιμα­τη­ρή συμπλο­κή με έναν νεκρό και έναν τραυ­μα­τία. Η συμπλο­κή σημειώ­θη­κε ανά­με­σα σε ομά­δες Πακι­στα­νών και Αφγα­νών για τη δια­κί­νη­ση λαθραί­ων τσι­γά­ρων και ναρ­κω­τι­κών. Στη συμπλο­κή συμ­με­τεί­χαν περί­που 40 άτο­μα με όπλα, μαχαί­ρια, λοστούς και ρόπα­λα. Μετά τη στιγ­μή της δολο­φο­νί­ας ο δρά­στης, διέ­φυ­γε από το σημείο.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΘΗΝΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment