Νεκρή στο διαμέρισμα της στην Αθήνα βρέθηκε φοιτήτρια από τον Πύργο

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα της στην Αθήνα με τα αιτία του θανάτου της ακόμα να διερευνώνται.

Συγκλο­νί­ζει η είδη­ση θανά­του νεα­ρής φοι­τή­τριας από τη Βαρ­βά­σαι­να του Δήμου Πύρ­γου.

Η νεα­ρή κοπέ­λα βρέ­θη­κε νεκρή μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα της στην Αθή­να με τα αιτία του θανά­του της ακό­μα να διε­ρευ­νώ­νται.

Μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις συν­θή­κες θανά­του της.

 

Πηγή www.tanea.gr

ΑΘΗΝΑΝΕΚΡΗΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Comments (0)
Add Comment