Κλήση ηγετικού στελέχους αναρχικής ομάδας για υπόθεσης ανθρωποκτονίας!

Ηγετικό στέλεχος αναρχικής ομάδας καλεί ο ανακριτής του 2ου τακτικού τμήματος του πλημμελειοδικείου Αθηνών για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Πρό­κει­ται για μια δολο­φο­νία που είχε ως θύμα έναν αλλο­δα­πό τον Ιού­νιο του 2016, ο οποί­ος είχε εμπλα­κεί σε υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών.

Ο αντιε­ξου­σια­στής καλεί­ται τώρα καθώς φέρε­ται να είχε δια­πλη­κτι­σμό με το θύμα δύο ημέ­ρες πριν την δολο­φο­νία.

Ο ίδιος έγρα­ψε σε ανάρ­τη­σή του:

 

 

Πηγή www.newsit.gr

ΑΘΗΝΑΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ
Comments (0)
Add Comment