Φωτιά σε ξενοδοχείο στη Συγγρού! Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επί τόπου

Φωτιά σε ξενοδοχείο επί της λεωφόρου Συγγρού. Ξέσπασε από μικρή κουζίνα, στον πρώτο όροφο. Ήταν τόσο πυκνοί οι καπνοί που έφτασαν έως τον έκτο και τον έβδομο όροφο. Ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο, έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από σχεδόν μια ώρα. Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και ζητούσε βοήθεια!

Φωτιά στο ξενο­δο­χείο Athenaum Palace επί της λεω­φό­ρου Συγ­γρού 123 ξέσπα­σε λίγο πριν από τις 12:00 το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης (05.12.2019).

Τα αίτια που προ­κά­λε­σαν τη φωτιά δεν είναι μέχρι στιγ­μής γνω­στά. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η φωτιά ξεκί­νη­σε από μια μικρή κου­ζί­να του ξενο­δο­χεί­ου στον πρώ­το όρο­φο αλλά οι πυκνοί καπνοί έφτα­σαν έως τον έκτο και τον έβδο­μο όρο­φο, προ­κα­λώ­ντας την αίσθη­ση πως από εκεί είχε ξεκι­νή­σει η πυρ­κα­γιά. Η Πυρο­σβε­στι­κή απε­γκλώ­βι­σε έξι ανθρώ­πους, δυο από το κλι­μα­κο­στά­σιο του ξενο­δο­χεί­ου κι άλλους τρεις με κλι­μα­κο­φό­ρο.

Κάποιοι από τους ενοί­κους του ξενο­δο­χεί­ου κατέ­βη­καν στο δρό­μο με τις πυτζά­μες.

Επί τόπου βρί­σκο­νται από την πρώ­τη στιγ­μή ισχυ­ρές δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής. Για την κατά­σβε­ση της φωτιάς επι­χει­ρούν 35 πυρο­σβέ­στες με 13 οχή­μα­τα.

Νωρί­τε­ρα, η μια είχε βγεί στο μπαλ­κό­νι του ξενο­δο­χεί­ου με ένα μαντή­λι στο πρό­σω­πο για να μπο­ρεί να ανα­πνεύ­σει και ζητού­σε βοή­θεια, ενώ η δεύ­τε­ρη εμφα­νί­στη­κε σε πλαϊ­νό παρά­θυ­ρο για να ζητή­σει βοή­θεια.

Δεί­τε video ντο­κου­μέ­ντο

Σχε­δόν μια ώρα αφού ξέσπα­σε η φωτιά, οι ισχυ­ρές Πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κατά­φε­ραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγ­χο. Οι πυρο­σβέ­στες κάνουν έρευ­να στους χώρους του ξενο­δο­χεί­ου για τυχόν άλλους εγκλω­βι­σμέ­νους.

Από τη φωτιά μια γυναί­κα έχει εγκαύ­μα­τα και μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ. Οι εικό­νες από τη μετα­φο­ρά της, είναι συγκλο­νι­στι­κές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

Πηγή www.newsit.gr

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΣΥΓΓΡΟΥΦΩΤΙΑ
Comments (0)
Add Comment