Περιστέρι: Εισβολή με αυτοκίνητο σε πασίγνωστο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών!

Φαίνεται πως η "μόδα" με διαρρήξεις... μαζί με το αυτοκίνητο, καλά κρατεί.

Κι αυτό για­τί στα πολ­λα­πλά κρού­σμα­τα ήρθε να προ­στε­θεί ακό­μη ένα στο Περι­στέ­ρι, όπου άγνω­στοι “μπού­κα­ραν” με το αμά­ξι σε κατά­στη­μα πασί­γνω­στης αλυ­σί­δας ηλε­κτρο­νι­κών ειδών, και όχι μόνο.

Οι διαρ­ρή­κτες έφτα­σαν στο κατά­στη­μα γύρω στις 03:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της (12.11.2019), και έσπα­σαν την πρό­σο­ψη με το αυτο­κί­νη­το. Με κινή­σεις αστρα­πή βγή­καν από αυτό και άρχι­σαν να αρπά­ζουν κινη­τά, τάμπλετ και ότι άλλο έβρι­σκαν μπρο­στά τους.

Διέ­φυ­γαν με άλλο αμά­ξι από αυτό που “μπού­κα­ραν”, το οποίο και βρέ­θη­κε παρα­τη­μέ­νο μετά από κάποια ώρα στην Καλ­λι­θέα. Ερευ­νώ­ντας το οι αστυ­νο­μι­κοί δια­πί­στω­σαν πως είναι κλεμ­μέ­νο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή www.newsit.gr

ΔΙΑΡΡΗΞΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Comments (0)
Add Comment