Τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή και η 25χρονη οδηγός του αυτοκινήτου

Εξέπνευσε και η 25χρονη κοπέλα που επέβαινε στο όχημα του τραγικού τροχαίου στη Βούλα. Στο δυστύχημα είχε σκοτωθεί ακαριαία η 19χρονη συνοδηγός.

Εξέ­πνευ­σε στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» το μεση­μέ­ρι της Τρί­της η 25χρονη, η οποία οδη­γού­σε το όχη­μα που ενε­πλά­κη σε τρο­χαίο στη Βού­λα, στις 29 Δεκεμ­βρί­ου 2019. Στο τρο­χαίο είχε χάσει τη ζωή της ακα­ριαία η 19χρονη συνο­δη­γός, Σία.

Η νεα­ρή κοπέ­λα και μητέ­ρα ενός παι­διού 4 ετών, έδω­σε για 15 ημέ­ρες σκλη­ρή μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή όμως δεν τα κατά­φε­ρε. Αν και η κινη­το­ποί­η­ση του κόσμου ήταν μεγά­λη, προ­σφέ­ρο­ντας αίμα, οι για­τροί δεν έδι­ναν πολ­λές ελπί­δες στην άτυ­χη κοπέ­λα.

Ήταν βαρύ­τα­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νη με πολ­λα­πλές κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις, ενώ είχε δια­γνω­στεί με ρήξη στο ήπαρ και είχε κρι­θεί ανα­γκαίο να υπο­βλη­θεί σε επέμ­βα­ση. Η αξο­νι­κή τομο­γρα­φία που διε­νερ­γή­θη­κε τότε στην 25χρονη έδει­ξε αιμα­τώ­μα­τα στον εγκέ­φα­λο.

Το όχη­μα, στο οποίο επέ­βαι­ναν οι δύο κοπέ­λες, εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και προ­σέ­κρου­σε πάνω σε δέντρο, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βού­λας.

 

Πηγή www.news247.gr

ΒΟΥΛΑΤΡΟΧΑΙΟ
Comments (0)
Add Comment