Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης του Εξπρές Πήγασος στο λιμάνι του Λαυρίου

Μηχανική βλάβη σε μία από τις δύο κύριες μηχανές του, παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εξπρές Πήγασος στο λιμάνι του Λαυρίου.

Μηχα­νι­κή βλά­βη σε μία από τις δύο κύριες μηχα­νές του, παρου­σί­α­σε το επι­βα­τη­γό οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο Εξπρές Πήγα­σος στο λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου.

Επιβαίνουν 60 άτομα

Το πλοίο, στο οποίο επι­βαί­νουν 60 επι­βά­τες, 12 Ι.Χ. και 9 φορ­τη­γά, είχε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο δρο­μο­λό­γιο στις 21.00 της Τετάρ­της για Αγιο Ευστρά­τιο, Λήμνο και Καβά­λα.

 

Πηγή www.in.gr

ΒΛΑΒΗΛΙΜΑΝΙΠΛΟΙΟ
Comments (0)
Add Comment