Εισέβαλαν με ΙΧ σε σούπερ μάρκετ στον Διόνυσο -Πήραν ταμειακή μηχανή και προϊόντα

Μια ακόμα εισβολή με ΙΧ σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Διόνυσο, όπου άγνωστοι «χτύπησαν» σε σούπερ μάρκετ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα. Οι δρά­στες προ­σέ­κρου­σαν με το όχη­μα στην είσο­δο του σού­περ μάρ­κετ και με γρή­γο­ρες ενέρ­γειες κατά­φε­ραν να απο­σπά­σουν μια ταμεια­κή μηχα­νή, αλλά και διά­φο­ρα προ­ϊ­ό­ντα. Εν συνε­χεία, τρά­πη­καν σε φυγή προς άγνω­στη κατεύ­θυν­ση με τις Αρχές να έχουν ξεκι­νή­σει ήδη της έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δρα­στών.

Και δύο ανα­τι­νά­ξεις σε ΑΤΜ κατά τη διάρ­κεια της νύχτας

Την ίδια ώρα, τα ξημε­ρώ­μα­τα άγνω­στοι προ­κά­λε­σαν και εκρή­ξεις σε ΑΤΜ, αρχι­κά στην περιο­χή των Πατη­σί­ων και μετέ­πει­τα στη Νέα Σμύρ­νη.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΔΙΟΝΥΣΟΣΕΙΣΒΟΛΗΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Comments (0)
Add Comment