Απαγορευτικό απόπλου: Έρχεται σταδιακή άρση

Μετά τις 10 το πρωί αναμένεται να υπάρξει σταδιακή άρση της απαγόρευσης απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ αναμένεται να εξασθενήσουν.

Στις 10 το πρωί, τα πλοία με προ­ο­ρι­σμό την Κρή­τη ανα­μέ­νε­ται να απο­πλεύ­σουν από το λιμά­νι του Πει­ραιά και στις 12 το μεση­μέ­ρι για τις Κυκλά­δες.

Εξάλ­λου και από το λιμά­νι της Ραφή­νας τα πλοία για τις Κυκλά­δες ανα­μέ­νε­ται να ανα­χω­ρή­σουν στις 10 το πρωί, ενώ το πρώ­το δρο­μο­λό­γιο από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 το μεση­μέ­ρι.

Πάντως, οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥ
Comments (0)
Add Comment