Αιματηρό επεισόδιο στο Καβούρι: Στα χέρια ήρθαν δύο επιχειρηματίες – Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί ο 45χρονος

Αναζητήθηκε ο 26χρονος στα πλαίσια του αυτοφώρου αλλά δεν εντοπίστηκε

Αιμα­τη­ρό επει­σό­διο με τρα­γι­κή κατά­λη­ξη σημειώ­θη­κε στο Καβού­ρι, όταν δύο επι­χει­ρη­μα­τί­ες, ένας 26χρονος και ένας 45χρονος, πιά­στη­καν στα χέρια μετά από λογο­μα­χία.

Οι δυο άντρες καυ­γά­δι­σαν άγρια με μπου­νιές με απο­τέ­λε­σμα ο ένας από τους δυο να χτυ­πη­θεί και να ματώ­σει.

Ο χτυ­πη­μέ­νος άντρας (περί­που 45 ετών) δεν δέχτη­κε να μετα­φερ­θεί σε νοσο­κο­μείο και επέ­στρε­ψε στο σπί­τι του.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ1, το επό­με­νο πρωί βρέ­θη­κε νεκρός στο σπί­τι του από τον φύλα­κα του συγκρο­τή­μα­τος που έμε­νε.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­ζη­τή­θη­κε ο 26χρονος στα πλαί­σια του αυτο­φώ­ρου αλλά δεν εντο­πί­στη­κε.

 

Πηγή www.news.gr

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΚΑΒΟΥΡΙΝΕΚΡΟΣ
Comments (0)
Add Comment