Στα ύψη το θερμόμετρο και τη Δευτέρα: Πού θα «χτυπήσει» 40αρια

Θα συνεχιστούν και αύριο Δευτέρα οι υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, όπου κατά τόπους θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών

Θα συνε­χι­στούν και αύριο Δευ­τέ­ρα οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, όπου κατά τόπους θα φτά­σουν τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, σύμ­φω­να με το meteo του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών.

Συγκε­κρι­μέ­να η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 18 έως 35 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από 19 έως 39, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 23 έως 40, τη Θεσ­σα­λία από 20 έως 38, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 23 έως 35, στα νησιά του Ιονί­ου από 22 έως 35, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 21 έως 34 και τοπι­κά έως 35 με 36, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 23 έως 31 και στην Κρή­τη από 22 έως 32 και τοπι­κά στη νότια Κρή­τη έως 33 με 34 βαθ­μούς.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και τοπι­κά έως 8 μπο­φόρ, με εξαί­ρε­ση την περιο­χή των Δωδε­κα­νή­σων, όπου θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ, με εξαί­ρε­ση τον Πατραϊ­κό κόλ­πο όπου πρό­σκαι­ρα θα φτά­νουν και τα 6 με 7 μπο­φόρ. Το μεση­μέ­ρι στο Βόρειο Ιόνιο οι άνε­μοι θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 3 έως 5 μπο­φόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ με εξα­σθέ­νη­ση κατά 1 έως 2 μπο­φόρ από το μεση­μέ­ρι. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 24 έως 32 βαθ­μούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 25 έως 35 βαθ­μούς.

 

Πηγή www.in.gr

ΚΑΙΡΟΣ
Comments (0)
Add Comment