Παγετός, βροχές και χιονοπτώσεις την Κυριακή

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται άκρως χειμωνιάτικο και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις

Πτώ­ση θερ­μο­κρα­σί­ας και παγε­τός ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά και κυρί­ως στα βόρεια της χώρας.

Το σκη­νι­κό του και­ρού ανα­μέ­νε­ται άκρως χει­μω­νιά­τι­κο και σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και στα ορει­νά ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις.

Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη θα είναι η ορα­τό­τη­τα και οι ομί­χλες τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά. Οι άνε­μοι στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις, τοπι­κά στο Αιγαίο 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση στα ανα­το­λι­κά και τα βόρεια. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες.

Ανα­λυ­τι­κά η πρό­γνω­ση του και­ρού

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και βόρεια με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών.

Ανε­μοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών . Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας.

Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί τοπι­κά 5 με 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από -03 (μεί­ον 3) έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στο Ιόνιο. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Ηπεί­ρου.

Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα το πρωί στο Ιόνιο νοτιο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια έντα­ση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 14 και στην Ήπει­ρο 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στην ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις βρα­δι­νές ώρες

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές, κυρί­ως στην Κρή­τη. Λίγα χιό­νια στα ορει­νά της Κρή­της.

Ανε­μοι: Βόρειοι 5 με 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα βόρεια.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 μπο­φόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment