Καιρός : Βροχές στα δυτικά και καταιγίδες με ανέμους στο Ιόνιο

Συννεφιά με βροχές στα δυτικά, καταιγίδες το βράδυ στα βορειοδυτικά και ισχυρούς ανέμους στο Ιόνιο, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, την Κυριακή.

Συν­νε­φιά με βρο­χές στα δυτι­κά, καται­γί­δες το βρά­δυ στα βορειο­δυ­τι­κά και ισχυ­ρούς ανέ­μους στο Ιόνιο, είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού, την Κυρια­κή.

Σύμ­φω­να με το meteo.gr, την Κυρια­κή, περι­μέ­νου­με λίγες νεφώ­σεις βαθ­μιαία αυξη­μέ­νες, με τοπι­κές βρο­χές στα δυτι­κά και πιθα­νόν στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τοπι­κές καται­γί­δες στα βορειο­δυ­τι­κά τις βρα­δι­νές ώρες. Περιο­ρι­σμέ­νη θα είναι η ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, ενώ τοπι­κά παγε­τός θα σημειω­θεί τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από -1 έως 12 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 6 έως 14 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 7 έως 15 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα, 10 έως 15 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και έως τους 18 βαθ­μούς στην Κρή­τη, 6 έως 15 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από νότιες-νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις μέτριοι 4–5 μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις μέτριοι έως ισχυ­ροί 5–6 μπο­φόρ.

Λίγες νεφώ­σεις όπου βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με την Κυρια­κή στην Αττι­κή.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 6 έως 14 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς και στα ανα­το­λι­κά και νότια μέτριοι 4–5 μπο­φόρ.

Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες περι­μέ­νου­με την Κυρια­κή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 5 έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στα δυτι­κά νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές που βαθ­μιαία θα εντα­θούν και από το από­γευ­μα θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές.
Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως βόρεια.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο τοπι­κά 7 μπο­φόρ και στο Αιγαίο νότιοι τοπι­κά 5 μπο­φόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Τις πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί κατά τόπους παγε­τός στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία νεφώ­σεις και από το βρά­δυ τοπι­κές βρο­χές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και το βρά­δυ είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές στα δυτι­κά.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -02 (μεί­ον 2) έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως από το μεση­μέ­ρι. Από το από­γευ­μα τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες, αρχι­κά στο Ιόνιο και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές.
Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, οι οποί­οι βαθ­μιαία στο Ιόνιο θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 7 μπο­φορ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα πυκνώ­σουν. Τοπι­κές βρο­χές από το βρά­δυ στα δυτι­κά τμή­μα­τα, που κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα επε­κτα­θούν ανα­το­λι­κό­τε­ρα.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα νότια νοτιο­δυ­τι­κοί τοπι­κά 5 μπο­φόρ, οι οποί­οι βαθ­μιαία θα γίνουν νότιοι με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -02 (μεί­ον δύο) έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν.
Ανε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ με τάση ενί­σχυ­σης τη νύχτα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και το βρά­δυ στα βόρεια είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές.
Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ με τάση ενί­σχυ­σης τη νύχτα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν. Πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών από το βρά­δυ.
Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και βαθ­μιαία νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν. Πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών τη νύχτα.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-01-2020

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα
βόρεια και βαθ­μιαία στην υπό­λοι­πη χώρα. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα
εκδη­λω­θούν στα δυτι­κά, τη Θρά­κη, τα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου,
πρό­σκαι­ρα στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά και από το βρά­δυ και στο νότιο
Αιγαίο. Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια
ορει­νά. Από το από­γευ­μα και από τα βορειο­δυ­τι­κά, ο και­ρός θα
παρου­σιά­σει βελ­τί­ω­ση και από τη νύχτα τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν
στο Αιγαίο και τη Θρά­κη.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ,
στρε­φό­με­νοι γρή­γο­ρα σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση. Στα
ανα­το­λι­κά θα είναι νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και στο Αιγαίο έως 7,
στρε­φό­με­νοι από το από­γευ­μα και από τα βόρεια, σε δυτι­κούς
βορειο­δυ­τι­κούς 4 με 6 μπο­φόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο ως προς τις ελά­χι­στες τιμές.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment