Καιρός : Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει σήμερα ο καιρός

Βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας, χιο­νο­πτώ­σεις στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά, κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρώ­τες πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες, ισχυ­ροί νοτιά­δες στο Αιγαίο και βαθ­μιαία βελ­τί­ω­ση από το από­γευ­μα και από τα δυτι­κά, θερ­μο­κρα­σία σε μικρή άνο­δο.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Σύμ­φω­να με το meteo νεφώ­σεις με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας, χιο­νο­πτώ­σεις στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά και βαθ­μιαία βελ­τί­ω­ση του και­ρού από το από­γευ­μα και από τα δυτι­κά περι­μέ­νου­με τη Δευ­τέ­ρα 27 Ιανουα­ρί­ου 2020. Η ορα­τό­τη­τα τις πρώ­τες πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 2 έως 12 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 8 έως 12 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 9 έως 13 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα, 11 έως 16 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και έως τους 20 βαθ­μούς στην Κρή­τη, 10 έως 16 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από νότιες διευ­θύν­σεις μέτριοι έως ισχυ­ροί 5–6 μπο­φόρ, όπου μετά το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς-βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση, ενώ στο Ιόνιο από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις μέτριοι 4–5 μπο­φόρ, όπου βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση.

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και αυξη­μέ­νη υγρα­σία με απο­τέ­λε­σμα την κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρώ­τες πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες περι­μέ­νου­με τη Δευ­τέ­ρα στην Αττι­κή. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 7 έως 12 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς και στα ανα­το­λι­κά και νότια μέτριοι 4–5 μπο­φόρ, όπου το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση.

Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών και κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρώ­τες πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες περι­μέ­νου­με τη Δευ­τέ­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 7 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Αρχι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Βελ­τί­ω­ση μετά το μεση­μέ­ρι.
Άνε­μοι : Μετα­βλη­τοί 3 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Mεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη Θρά­κη. Λίγα χιό­νια στα ορει­νά της δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας. Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση από το μεση­μέ­ρι και από τα δυτι­κά.
Άνε­μοι : Μετα­βλη­τοί 2 με 3 και τοπι­κά νότιοι 4 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 4 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Από το από­γευ­μα και από τα βορειο­δυ­τι­κά ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί
Άνε­μοι : Αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μπο­φόρ και βαθ­μιαία δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα νότια μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Από το από­γευ­μα και από τα βόρεια ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί.
Άνε­μοι : Αρχι­κά νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ, από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Nεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Βαθ­μιαία κυρί­ως στις Κυκλά­δες θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, από το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Κυρί­ως στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές, ενώ θα εκδη­λω­θούν μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Άνε­μοι : Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ και στα βόρεια τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment