Καιρός : «Τσουχτερό» κρύο, βροχές και καταιγίδες

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλες στα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία τοπικά 7 και στα νότια πελάγη έως 8 μποφόρ.

Χαλά­ει από σήμε­ρα, Τετάρ­τη ο και­ρός με τοπι­κές βρο­χές στα νότια και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στη νότια νησιω­τι­κή χώρα. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στην Κρή­τη, τις Κυκλά­δες (κυρί­ως στις νότιες) και από το από­γευ­μα στα Δωδε­κά­νη­σα.

Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες στα βόρεια τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6, βαθ­μιαία τοπι­κά 7 και στα νότια πελά­γη έως 8 μπο­φόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα ανα­το­λι­κά.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ :

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και βαθ­μιαία στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 και βαθ­μιαία 5 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -03 (μεί­ον 3) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα στην Ήπει­ρο τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα νότια 5 με 6 και βαθ­μιαία 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο από -2 (μεί­ον 2) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, με τοπι­κές βρο­χές και στην νοτιο­α­να­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες στη Θεσ­σα­λία τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά και νότια 6, ενι­σχυό­με­νοι βαθ­μιαία σε 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 με 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στην Κρή­τη και βαθ­μιαία και στις Κυκλά­δες (κυρί­ως τις νότιες).
Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα δυτι­κά και νότια τοπι­κά 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Στα Δωδε­κά­νη­σα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και από το από­γευ­μα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment