Καιρός : Τσουχτερό κρύο και μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ.

Ηλιο­φά­νεια, λίγες νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά, αυξη­μέ­νες στην Κρή­τη με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών ασθε­νών βρο­χών έως το μεση­μέ­ρι, τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, παγε­τός στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, εξα­σθέ­νη­ση των ισχυ­ρών βοριά­δων στο Αιγαίο και χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες τις πρω­ι­νές ώρες, ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα, Τετάρ­τη.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις, αυξη­μέ­νες στη Βόρεια Κρή­τη, όπου υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών ασθε­νών βρο­χών έως το μεση­μέ­ρι και στην υπό­λοι­πη χώρα αραιές νεφώ­σεις βαθ­μιαία πυκνό­τε­ρες από τα δυτι­κά περι­μέ­νου­με την Τετάρ­τη 22 Ιανουα­ρί­ου 2020. Περιο­ρι­σμέ­νη θα είναι η ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ενώ παγε­τός θα σημειω­θεί τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.

Η θερ­μο­κρα­σία, σύμ­φω­να με το meteo, σε πτώ­ση θα κυμαν­θεί από -5 έως 9 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 3 έως 13 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 1 έως 14 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα (στην Ήπει­ρο από -1 έως 12 βαθ­μούς), 8 έως 12 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, 3 έως 12 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και 6 έως 15 βαθ­μούς στα Δωδε­κά­νη­σα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως μέτριοι 3–5 μπο­φόρ και στο υπό­λοι­πο Αιγαίο ισχυ­ροί έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις 6–7 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση, ενώ στο Ιόνιο από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως μέτριοι 3–5 μπο­φόρ.

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα τις πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με την Τετάρ­τη στην Αττι­κή. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 2 έως 13 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά τις πρω­ι­νές ώρες μέτριοι έως ισχυ­ροί 5–6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση.

Ηλιο­φά­νεια με αραιές νεφώ­σεις βαθ­μιαία πυκνό­τε­ρες μετά το μεση­μέ­ρι περι­μέ­νου­με την Τετάρ­τη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα μέτριοι 5 μπο­φόρ.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τις πρω­ι­νές ώρες τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και θα εξα­σθε­νή­σουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις θα ανα­πτυ­χθούν από το από­γευ­μα.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία από δυτι­κές με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -03 (μεί­ον 3) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Βόρειοι 3 με 4, βαθ­μιαία βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στην Ήπει­ρο τοπι­κά 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις θα ανα­πτυ­χθούν από αργά το από­γευ­μα στα βόρεια.
Άνε­μοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανα­το­λι­κά και νότια το πρωί 6 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και θα εξα­σθε­νή­σουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -02 (μεί­ον 2) έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Στην Κρή­τη λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες. Στις Κυκλά­δες γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Βόρειοι 5 με 7 και το πρωί στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις θα ανα­πτυ­χθούν από αργά το από­γευ­μα στα βόρεια.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment