Καιρός: Συννεφιά, τοπικές βροχές και μποφόρ

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και στον Πατραϊκό έως 7 μποφόρ.

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα νοτιο­α­να­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στην Κρή­τη, ανα­μέ­νο­νται τη Δευ­τέ­ρα 20 Ιανουα­ρί­ου 2020. Μικρή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας. Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα φτά­νουν τα 8 μπο­φόρ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις που στο Αιγαίο και στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά θα είναι πυκνό­τε­ρες. Τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται κυρί­ως στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, Στε­ρεά Ελλά­δα και Πελο­πόν­νη­σο και στην Κρή­τη. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λί­ας. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας η ορα­τό­τη­τα στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη.

Η θερ­μο­κρα­σία, όπως ανα­φέ­ρει το meteo, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από -4 έως 4 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από -2 έως 7, στη Θεσ­σα­λία από 2 έως 9, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 3 έως 11, στα νησιά του Ιονί­ου από 9 έως 12, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 4 έως 8, στα Δωδε­κά­νη­σα και στην Κρή­τη από 7 έως 14 και στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 7 έως 11.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και τοπι­κά έως 8 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και στον Πατραϊ­κό έως 7 μπο­φόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κατά κύριο λόγο έως τις πρω­ι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ με ενί­σχυ­ση κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας κατά 1 έως 2 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 5 έως 8 βαθ­μούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 2 και τοπι­κά έως 3 μπο­φόρ. Η ορα­τό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 1 έως 7 βαθ­μούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και βόρεια.

Άνε­μοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βόρειοι 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, τις πρω­ι­νές ώρες παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στην Ήπει­ρο τοπι­κά 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στην ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια. Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και στα 6 με 7 μπο­φόρ και από το βρά­δυ στα νότια τοπι­κά 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη κατά τόπους 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές, κυρί­ως στην Κρή­τη. Λίγα χιό­νια στα ορει­νά της Κρή­της.
Άνε­μοι: Βόρειοι 6 με 7 μπο­φόρ και από το βρά­δυ τοπι­κά 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα βόρεια όπου υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών βρο­χών τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 7 μπο­φόρ και από το βρά­δυ στα Δωδε­κά­νη­σα τοπι­κά 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment