Καιρός: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος και ισχυροί άνεμοι

Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, Δευτέρα σε όλη τη χώρα με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμα και τους 40 βαθμούς βαθμούς Κελσίου.

Ο καύ­σω­νας ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στεί και σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα σε όλη τη χώρα με το θερ­μό­με­τρο να φτά­νει ακό­μα και τους 40 βαθ­μούς βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος ενώ οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις, στα δυτι­κά 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεση­μέ­ρι στα νότια.

Όσον αφο­ρά την θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή, ενώ στη δυτι­κή Ελλά­δα, τη Μακε­δο­νία και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, θα κυμαν­θεί σε υψη­λά επί­πε­δα.

Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ

Αττική

Και­ρός: Αίθριος.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεση­μέ­ρι.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 26 έως 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα ανα­το­λι­κά η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 23 έως 37 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά 5 με 6 και στο Θρα­κι­κό τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 21 έως 37 και κατά τόπους στη Μακε­δο­νία έως 39 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Η ελά­χι­στη στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιουνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 24 έως 39 και κατά τόπους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεση­μέ­ρι.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 37 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλά­δες πρό­σκαι­ρα 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεση­μέ­ρι.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 23 έως 32 και τοπι­κά στη νότια Κρή­τη έως 35 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Αίθριος.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις, στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου 6 με 8 μπο­φόρ και στα Δωδε­κά­νη­σα 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 25 έως 37 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment