Καιρός : Ηλιοφάνεια με βροχές στο Ιόνιο και ανέμους στο Αιγαίο

Με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, θα κυλήσει σήμερα ο καιρός.

Ηλιο­φά­νεια, λίγες νεφώ­σεις στα δυτι­κά και βόρεια παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, τοπι­κές βρο­χές στο Ιόνιο, τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, παγε­τός στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ισχυ­ροί βοριά­δες στο Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες τις πρω­ι­νές ώρες, είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού, σύμ­φω­να με το meteo.gr.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις, αυξη­μέ­νες στα δυτι­κά και βόρεια με τοπι­κές βρο­χές στο Ιόνιο ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα  Παρα­σκευή.

Περιο­ρι­σμέ­νη θα είναι η ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, ενώ παγε­τός θα σημειω­θεί τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από -5 έως 9 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 4 έως 11 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 5 έως 15 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα (στην Ήπει­ρο από -1 έως 12 βαθ­μούς), 7 έως 11 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, 3 έως 10 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και 7 έως 12 βαθ­μούς στα Δωδε­κά­νη­σα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και στο υπό­λοι­πο Αιγαίο από βόρειες διευ­θύν­σεις μέτριοι 4–5 μπο­φόρ και στο Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο ισχυ­ροί έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις 6–7 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση, ενώ στο Ιόνιο αρχι­κά από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις μέτριοι 4–5 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση .

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα περι­μέ­νου­με την Παρα­σκευή στην Αττι­κή. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 11 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά τις πρω­ι­νές ώρες μέτριοι έως ισχυ­ροί 5–6 μπο­φόρ με γρή­γο­ρη εξα­σθέ­νη­ση.

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις βαθ­μιαία πυκνό­τε­ρες και τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με την Παρα­σκευή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 0 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στα δυτι­κά νεφώ­σεις με λίγες τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στο Ιόνιο. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις.
Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα στα ηπει­ρω­τι­κά νωρίς το πρωί.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, στα ανα­το­λι­κά βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπι­κά 7 και το πρωι στα νότια τοπι­κα 8 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά, κυρί­ως στα κεντρι­κά και τα βόρεια, τις πρω­ι­νές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές νεφώ­σεις στην κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία μέχρι το μεση­μέ­ρι.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -03 (μεί­ον 3) έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα νησία του Ιονί­ου.
Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και από το από­γευ­μα νότιοι έως 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Στα ηπει­ρω­τι­κά από -02 (μεί­ον 2) έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στα νησιά από 06 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα νωρίς το πρωί.
Ανε­μοι: Στα βόρεια μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα νότια βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και τοπι­κα 7 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -02 (μεί­ον 2) έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 και μέχρι το μεση­μέ­ρι τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6, στα νότια 7 και το πρωι τοπι­κά 8 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΑΤΤΙΚΗ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ με γρή­γο­ρη εξα­σθέ­νη­ση. Από το μεση­μέ­ρι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με τοπι­κές νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες.
Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Λίγες νεφώ­σεις, κατά τόπους αυξη­μέ­νες στα δυτι­κά, με πρό­σκαι­ρες
τοπι­κές βρο­χές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά.
Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες
κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά.
Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και στα
νοτιο­α­να­το­λι­κά μέχρι το από­γευ­μα δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4
μπο­φόρ.
Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνο­δο.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment