Καιρός : Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα δυτικά, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανόν στη Δυτική Στερεά κυρίως τις πρωινές ώρες περιμένουμε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.

Ηλιο­φά­νεια, νεφώ­σεις στα δυτι­κά, τοπι­κές βρο­χές στο Ιόνιο, στην Ήπει­ρο και πιθα­νόν στη Δυτι­κή Στε­ρεά, τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες, παγε­τός στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, στα­δια­κή επι­κρά­τη­ση νοτί­ων ανέ­μων, μικρή άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας ως προς τις μέγι­στες τιμές της.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις, αυξη­μέ­νες στα δυτι­κά, με τοπι­κές βρο­χές στο Ιόνιο και την Ήπει­ρο και πιθα­νόν στη Δυτι­κή Στε­ρεά κυρί­ως τις πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με το Σάβ­βα­το 25 Ιανουα­ρί­ου 2020.

Σύμ­φω­να με το meteo περιο­ρι­σμέ­νη θα είναι η ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, ενώ παγε­τός θα σημειω­θεί τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από -3 έως 12 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 2 έως 14 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 7 έως 14 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα, 4 έως 14 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, 2 έως 13 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και 5 έως 16 βαθ­μούς στα Δωδε­κά­νη­σα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και αργό­τε­ρα στο Νοτιο­δυ­τι­κό Αιγαίο τοπι­κά ισχυ­ροί 6 μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο από νότιες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και στα­δια­κά μέτριοι 5 μπο­φόρ .

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις και κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με το Σάβ­βα­το στην Αττι­κή. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 12 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία στα ανα­το­λι­κά και νότια μέτριοι 5 μπο­φόρ.

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις και κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες περι­μέ­νου­με το Σάβ­βα­το στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 1 έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς.

Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ

Αττική

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις από το από­γευ­μα.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις από το από­γευ­μα.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το μεση­μέ­ρι στα δυτι­κά αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν.
Άνε­μοι: Αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία νότιοι με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις από το μεση­μέ­ρι.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις από το από­γευ­μα.
Άνε­μοι: Αρχι­κά βόρειοι 3 με 5 μπο­φόρ και βαθ­μιαία νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Αρχι­κά βόρειοι 3 με 5 μπο­φόρ και από το μεση­μέ­ρι στα βόρεια και από το από­γευ­μα στα Δωδε­κά­νη­σα νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment