Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί σήμερα, Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Μικρή άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας θα σημειω­θεί σήμε­ρα, Παρα­σκευή στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας ωστό­σο ο και­ρός θα είναι άστα­τος καθώς θα σημειω­θούν στα βορειο­δυ­τι­κά τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες.

Ανα­λυ­τι­κά η πρό­γνω­ση της ΕΜΥ

Αττι­κή

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κές νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες στα ανα­το­λι­κά και τα βόρεια.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά 5 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 11 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακε­δο­νία, Θρά­κη
Και­ρός: Στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία λίγες νεφώ­σεις που από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα αυξη­θούν και στα δυτι­κά το βρά­δυ θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος. Το πρωί θα σημειω­θεί κατά τόπους παγε­τός. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα κυρί­ως στα δυτι­κά τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από -01 (μεί­ον 1) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, Δυτι­κή Στε­ρεά, Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα βόρεια και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως από το από­γευ­μα.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο θα είναι 5 με 6 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσ­σα­λία, Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά τις πρω­ι­νές ώρες. Από το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία θα ανα­πτυ­χθούν εκ νέου νεφώ­σεις και θα σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά και τα νότια πρό­σκαι­ρα το πρωί 5 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλά­δες, Κρή­τη
Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες στην Κρή­τη.
Άνε­μοι: Βόρειοι 5 με 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδε­κά­νη­σα
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

ΚΑΙΡΟΣ
Comments (0)
Add Comment