Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο Αθηναϊκό Κέντρο Νεφρού

Επίθεση πραγματοποίησαν άγνωστοι σε κέντρο νεφρού το βράδυ του Σαββάτου (21.09.2019).

Συγκε­κρι­μέ­να, η επί­θε­ση έγι­νε στο Αθη­ναϊ­κό Κέντρο Νεφρού το οποίο βρί­σκε­ται στην οδό Πατη­σί­ων.

Οι άγνω­στοι πέτα­ξαν στο προ­αύ­λιο εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό μικρής ισχύ­ος, ο οποί­ος και εξερ­ρά­γη. Δεν προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές, εκτός από μια μικρή λακού­βα στο προ­αύ­λιο.

Έρευ­να διε­νερ­γεί­ται για το περι­στα­τι­κό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή www.newsit.gr

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣΚΕΝΤΡΟ ΝΕΦΡΟΥ
Comments (0)
Add Comment