Κουκάκι: Ανακατάληψη των κτηρίων στις οδούς Ματρόζου και Παναιτωλίου από αντιεξουσιαστές

Ανακατάληψη των κτηρίων που είχαν εκκενωθεί μετά από αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Κουκακίου πραγματοποίησαν, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εννέα προ­σα­γω­γές έγι­ναν συνο­λι­κά από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στο Κου­κά­κι, κατά την διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης αλλη­λεγ­γύ­ης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μετά την ανα­κα­τά­λη­ψη των κτι­ρί­ων στην οδό Ματρό­ζου 45 και στην οδό Παναι­τω­λί­ου 21, από ομά­δες αντιε­ξου­σια­στών.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

 

ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣΚΟΥΚΑΚΙ
Comments (0)
Add Comment