Το μήνυμά του Κώστα Μπακογιάννη για το δέντρο που έκαψαν στα Εξάρχεια

«Το φως πάντα νικάει το σκοτάδι»

«Το φως πάντα νικά­ει το σκο­τά­δι. Η αγά­πη πάντα νικά­ει το μίσος». Με αυτή τη φρά­ση απά­ντη­σε, στον προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό του στο facebook, ο Δήμαρ­χος της Αθή­νας, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στο βαν­δα­λι­σμό του Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου δέντρου, στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων, που τοπο­θέ­τη­σε, χθες ο Δήμος της Αθή­νας.

Στην ανάρ­τη­σή του ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης συνε­χί­ζει λέγο­ντας:« Τα Χρι­στού­γεν­να δεν μπο­ρεί να τα κάψει κανείς. Και είναι για όλη την πόλη. Για αυτό και το δέντρο θα ξανα­στη­θεί. Κρι­τής των βαν­δά­λων, που καμα­ρώ­νουν και στο You Tube, οι πολί­τες των Εξαρ­χεί­ων που θέλουν όπως ακρι­βώς και οι υπό­λοι­ποι Αθη­ναί­οι να ζήσουν και να χαρούν».

 

Πηγή www.news.gr

ΕΞΑΡΧΕΙΑΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Comments (0)
Add Comment