Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια -Εκκενώθηκε κτίριο στην οδό Τοσίτσα

Εκκένωση κτιρίου πραγματοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Τοσίτσα στα Εξάρχεια, το πρωί του Σαββάτου (22/2).

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο κτί­ριο στη δια­σταύ­ρω­ση Τοσί­τσα και Ζαΐ­μη , το οποίο παλαιό­τε­ρα ήταν το Παλ­λά­διο Ωδείο.

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο κτί­ριο στη δια­σταύ­ρω­ση Τοσί­τσα και Ζαΐ­μη , το οποίο παλαιό­τε­ρα ήταν το Παλ­λά­διο Ωδείο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μέσα στο κτί­ριο βρί­σκο­νταν τέσ­σε­ρα με πέντε άτο­μα, Έλλη­νες και αλλο­δα­ποί.

Για την εκκέ­νω­ση του εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου κτι­ρί­ου, ανα­μέ­νε­ται ανα­κοί­νω­ση από τη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση.

Φωτο­γρα­φί­ες: INTIMENEWS/ ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΚΚΕΝΩΣΗΕΞΑΡΧΕΙΑΤΟΣΙΤΣΑ
Comments (0)
Add Comment