Εξάρχεια: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ! Πέντε συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί η ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια από το βράδυ της Πέμπτης (09.01.2020).

Αστυ­νο­μι­κοί της ΟΠΚΕ, με την συν­δρο­μή της Ασφά­λειας, πραγ­μα­το­ποιούν στα Εξάρ­χεια εντα­τι­κές περι­πο­λί­ες σε κομ­μά­τια των Εξαρ­χεί­ων, και έχουν συλ­λά­βει ήδη πέντε άτο­μα, όλοι αλλο­δα­ποί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες οι 2 από αυτούς (Αλγε­ρι­νοί) πιά­στη­καν επ’ αυτο­φώ­ρω ενώ προ­σπα­θού­σαν να διαρ­ρή­ξουν είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας. “Βοη­θός” των αστυ­νο­μι­κών είναι και το drone της ΕΛΑΣ που πετά πάνω από την περιο­χή.

Οι επι­χει­ρή­σεις αυτές γίνο­νται με εντο­λή του υπ. Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα στο κέντρο της Αθή­νας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή www.newsit.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΞΑΡΧΕΙΑ
Comments (0)
Add Comment