Αρχική σελίδα

Άδεια ήταν και… πάει! Επιστρέφει στις πόλεις το πρώτο κύμα εκδρομέων

Στην Εθνι­κή Πατρών — Αθη­νών με κατεύ­θυν­ση την πρω­τεύ­ου­σα, από τα διό­δια του Ρίου περ­νούν από το πρωί περί τα 2000 αυτο­κί­νη­τα την ώρα, σύμ­φω­να με το tempo24. H ίδια ροή ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στεί και τις απο­γευ­μα­τι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Την ίδια ώρα διπλά­σιος ανα­μέ­νε­ται να είναι ο αριθ­μός οχη­μά­των που θα περά­σει τα διό­δια σε Κόριν­θο και Ελευ­σί­να,…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -
- Advertisement -
Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή