Αρχική σελίδα

Γεωργιάδης: Πλαφόν στα αντισηπτικά – Μέχρι τρία ανά καρότσι

Πλα­φόν στα αντι­ση­πτι­κά βάζει η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν φαι­νό­με­να πρό­σκαι­ρης εξά­ντλη­σης των απο­θε­μά­των από τα ράφια όπως τόνι­σε στον ΣΚΑΪ ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης από τη Χαλ­κη­δό­να όπου βρέ­θη­κε για να επι­σκε­φθεί σού­περ μάρ­κετ. “Δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα επάρ­κειας. Δεν υπάρ­χει λόγος να πηγαί­νε­τε κάθε λίγο στο σου­περ μάρ­κετ, μη συνω­στί­ζε­στε,…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -
- Advertisement -
Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή